Üst Yönetim Taahhüdü

Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara, meslek etiğine ve tüm yasal zorunluluklara uygun faaliyet göstereceğimizi,

Sınav ve Belgelendirme süreçlerinde gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık hususlarını etkileyecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermeyeceğimizi,

Sınav ve Belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimizi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı, belge talebinde bulunan personelin yakınımız olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımızı,

Okyanus Belgelendirme’ ye iletilen şikâyet ve itirazları; kullanıcılarına ayrımcılık yapılmadan, başvuru sahiplerini mağdur etmeyecek en kısa süre içinde, bilinçli olarak yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmayacak şekilde gerekli inceleme ve değerlendirilmelerini yaparak sonuçlandıracağımızı,

Ulusal standartlarla belirlenmiş Mesleki Yeterlilik çalışmalarını, yasal mevzuatlar ve Uluslararası şartlar kapsamında, gelişmeleri takip ederek, yenilikçi, yetkin, eğitimli ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için her türlü iyileştirme metotlarını geliştirerek hizmet vereceğimizi,

Belgelendirme süreci boyunca başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler ile ilgili elde ettiğimiz bilgilerin gizliliğini koruyacağımızı,

Okyanus Belgelendirme kapsamındaki meslekler için başka bir belgelendirme kuruluşunda görev almayacağımızı,

Kabul, Beyan ve Taahhüt Ederiz.