Marka ve Logo Kullanım Talimatı

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu talimatın amacı; OKYANUS BELGELENDİRME tarafından personel belgelendirme hizmetleri kapsamında belge almaya hak kazanmış adayların, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece OKYANUS BELGELENDİRME, Türkak ve MYK ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntemlerin açıklanmasıdır.

2. SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından İlgili tüm birimler ve personel belgelendirme hizmetleri kapsamında belge almaya hak kazanmış adaylar sorumludur. 

3. UYGULAMA:

OKYANUS BELGELENDİRME tarafından belgelendirilen adaylar sözleşme imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat OKYANUS BELGELENDİRME’nin resmi web sitesi olan www.okyanusbelgelendirme.comadresinde güncel olarak bulundurulmaktadır.

Ayrıca, belgelendirilen adaylar belgeleri dışında farklı meslek dallarında belgesi mevcutsa bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların belgeleri askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

Aday tek başına OKYANUS BELGELENDİRME, MYK veya TURKAK logosunu kesinlikle kullanamaz.

   OKYANUS BELGELENDİRME Markası Genel Kullanım Şartları

 • Marka belge geçerliliği devam ettiği sürelerde kullanılabilir.
 • Belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde OKYANUS BELGELENDİRME markası kullanılamaz. Belge kapsamında herhangi bir değişiklik olduğunda bunu bütün reklam malzemelerinde düzeltilmelidir.
 • OKYANUS BELGELENDİRME tarafından belgesi askıya alınan, belge geçerlilik süresi dolan ve belgesi iptal edilen adaylar OKYANUS BELGELENDİRME markasını içeren muhtelif sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vs. kullanılmasını ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. Belgesi iptal edilen aday, belgesini OKYANUS BELGELENDİRME ’ e göndermelidir.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ve ürüne ait diğer belgelerin üzerine konulmamalı ayrıca ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • Aday, belgesini OKYANUS BELGELENDİRME’nin veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markasını kullandırma hakkı sadece OKYANUS BELGELENDİRME’ye aittir.
 • OKYANUS BELGELENDİRME tarafından belgelendirilen adaylar, OKYANUS BELGELENDİRME markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleyecek tedbirleri almalı ve bu hakkını devretmemelidir.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası OKYANUS BELGELENDİRME’nin herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markasında herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.
 • Markalar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiçbir koşulda değiştirilemez.
 • Kuruluş ürün ambalajı üzerinde aşağıdaki şartları karşılaması ve hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima etmeyecek net ifadeler ile OKYANUS BELGELENDİRME markasını kullanabilir.
 • Kuruluş tanımı (örneğin, marka veya isim gibi), 
 • OKYANUS BELGELENDİRME adı.

OKYANUS BELGELENDİRME Markası Kullanım Alanları

 • Belgelendirme kapsamı dahilin de olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde OKYANUS BELGELENDİRME markası kullanılamaz
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası belgelendirilen kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası binaların veya firma bayraklarının üzerinde kullanılmaz.
 • OKYANUS BELGELENDİRME markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
 • TÜRKAK Logosunu www.turkak.org.tr adresinden dokümanlar kısmında R10.06 “Türk Akreditasyon Markası” nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar rehberine ulaşarak talimata göre kullanılır.
 • MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu logosunu www.myk.gov.tr adresinden dokümanlar kısmından ulaşarak talimata göre kullanır.

Logoların OKYANUS BELGELENDİRME tarafından düzenlenen belgelerinin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda T.C. ÇORUM Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu madde OKYANUS BELGELENDİRME ile sözleşme yapmamış tarafların OKYANUS BELGELENDİRME marka ve logosunu kötüye kullanma durumları için de geçerlidir.